V představení Admiring La Stupenda (Obdivování La Stupendy) spojuje Daniel Somerville svou pohybovou praxi založenou na butó s láskou k opeře a queer identitou. Somerville se vtělil do postavy „operní královny“ – gaye s obsesivní vášní pro operu a zejména jednu divu – a sleduje svůj vztah k „La Stupendě“ (zesnulé australské koloraturní sopranistce Dame Joan Sutherlandové) a to, jak se obdiv k této konkrétní divě protíná a spojuje se vzpomínkami na jeho matku, která je nyní upoutána na lůžko kvůli vysilující úzkosti a demenci.

Prezentace Admiring La Stupenda v rámci festivalu Wilde je součást projektu Butó v současném performance, financován z programu NPO č. 4/2022, Rozvoj kompetencí pracovníků KKS: Projekty mezinárodní umělecké a odborné spolupráce v ČR.