Ikonické „malé černé“ tančí v představení Black Dress v tenzi mezi niterným sebepoznáním a tím, jak se prezentujeme navenek, mezi tím, co je uvnitř a co jde ven. Jedny černé šaty za druhými, všechny přímo z osobního šatníku umělkyně, formují a přetváří její tělo, ustavují body konvergence a divergence a zpochybňují naše základní předpoklady o tom, jak naplňovat a číst gender.

Black Dress, šedesátiminutová taneční přednáška postavená na symbolice a univerzálnosti černých šatů, proplétá tanec, vyprávění, queer teorii, populární hudbu a videoprojekci do bohatého tvaru, který je hravý i dojemný zároveň a zve diváka na salónní výpravu za hranice binárního pojetí genderu. Oblékání není nikdy jednoduchý čin.