Tři jazzové soubory ZUŠ Jižní město. Charitativní koncert, jehož výtěžek je věnován na nákup hudebních nástrojů pro dětské domovy.