Z technických důvodů na straně účinkujících je bohužel představení zrušeno.

„Mikročástice se z chaotického shluku vytancovaly v divokém víru do dokonalých struktur. Všechno bylo dokonalé, všechno v absolutní harmonii. Avšak netrvalo dlouho a tato dokonalost a absolutní harmonie se v jedné chvíli začaly pomalu …“

Taneční inscenace Erózia je inspirovaná knihou cambridgského profesora Simona Barona-Cohena s názvem Věda zla, která pojednává erózi empatie v současné společnosti a přehodnocuje její důležitost. Tvůrce taneční inscenace zajímá eroze jako skupina procesů, které způsobují deformaci zemské kůry. Avšak v této definici nahrazují zemskou kůru za empatii a společným uměleckým jazykem hledají procesy a příčiny, které ji deformují. Incenace Erózia vznika ve spolupráci s občanským sdružením Tri4, jehož členové se věnují tvorbě autorských inscenací fyzického divadla. V rámci těchto inscenací a ve spolupráci s ostatními pozvanámi umělci hledá Tri4 svůj společný umělecký jazyk a snaží se reflektovat současnout dobu. Reagovat prostřednictvím umělecké tvorby na otázky, které sebou přináší.

Choreografie a pohybový materiál: Lukáš Homola
Dramaturgie, idea: Jakub Mudrák
Interpretace a pohybový materiál: Veronika Čimborová, Markéta Jandová a Lukáš Bobalík
Hudba: Adam Dekan
Scénografie: David Javorský