Fitting Rooms (Zkušební kabinky) je projekt založený na „zrcadlové teorii“ Jacquese Lacana. Zkoumá jakým způsobem vnímání vlastního obrazu přináší porozumění o vlastní identitě, která je sice odlišná od jiných, ale přesto závisí na posouzení ostatních při určování sebe sama.

Představení se odehrává ve dvou přilehlých místnostech, kterými performeři procházejí a neustále tak rozdělují děj na řetězce nesouvislých scén. Vztahy, oscilující mezi romantickými, rodinnými a profesními, jsou neustále zpochybňovány; realita se mění a koriguje. Obě místnosti jsou ve svém metaforickém smyslu zkušebními kabinkami – zadní, neviditelná místnost, je ta, kde se svlékáme a můžeme být sami sebou; přední, prázdný prostor je místem, kde se setkáváme a snažíme se najít svou identitu mezi ostatními.

Premiéra tohoto představení s mezinárodními interprety byla podpořena a následně uvedena v Triskelion Arts v New Yorku.