George je chlapecké jméno řeckého původu. Toto jméno, odvozené z řeckého slova georgos, znamená doslova farmář nebo zemědělec. Farmář, který přeorává, sází, tvoří.

„Píšu, jako když se okopává zahrádka“, napsala George Sand.

Co to znamená, stát se Georgem? Může být mužské jméno první sazenicí na poli nového přístupu k identitě? A kolik Georgů kolem nás za tu dobu vyrostlo?

Zajímá nás proces sebepoznávání a konstruování vlastní identity, který zviditelňujeme skrze obrazy ze života George Sand.

Režie: Eliška Říhová | Hrají: Leontýna Janků, Tomáš Krutina, Alžběta Nováková, Ema Lovecká, Anastázie Dobrodinská