Ich habe genug / Už stačí je divadelním projektem, jehož cílem je přispět k diskusi o rovnosti a toleranci mezi lidmi. Stejnojmenná Bachova kantáta představuje v inscenaci ostrý kontrast ke společenské realitě LGBTI lidí na Slovensku. Duchovní text se zde dostává do vyjádření pokrytectví a strachu, zároveň touhy a přijetí. Kantáta ve spojení s texty Hermanna Hesseho se v inscenaci stává nahlédnutím do prožívání homosexuálně orientovaného člověka. Je zde Bachovo dílo zdánlivou estetizující nádherou, která zůstává pouze formou na překrytí pochyb, strachu nebo nedůvěry? Je tato hudba nadčasové kvality už jen vyprázdněnou modlitbou, která reprezentuje jen skladatelovo mistrovství? Dokáže divák zažít novou kvalitu kontemplace a hlubokým nasloucháním v přítomnosti skutečného, dotčeného člověka se otevřít pochopení lidské odlišnosti a touhy po lepším bytí?

Režie: Peter Mazalan