„Možná máš dítě, ale stejně jsi sám. Tvůj pocit samoty je stejný.“
„Asi.“

Autorská performativní esej pojednávající o tématu interrupcí a interrupčního zákona ve slovenském a českém kontextu, o hranicích zodpovědnosti, individuality a tabuizace. Kde naráží idea regulace interrupcí na pomyslnou hranici morální zodpovědnosti? Kdo je oběť a kdo je viník? Co za benefity nese interrupční zákroky regulovat? Žena jako subjekt, nebo objekt? Mechanismy moci na půdorysu rodinných vztahových vzorců. Bránit si svůj vlastní svět se zdá být jediným východiskem.

Mezinárodní performativní projekt vznikl jako spojení pěti uměleckých subjektů – Averze, platformy Innenhof o.z., bratislavského kulturního centra P*AKT, brněnské zóny nezávislého umění CoLabs a pražské Venuše ve Švehlovce.