Hudební dopisy spisovatelům. Tak bychom mohli uchopit koncert Ensemble Terrible, jehož
tématem je literatura či slovo jako takové. Nové nevokální skladby od Martina Klusáka, Haštala Hapky, Jana Jiruchy, Jonáše Jana Starého a Jáchyma Novotného zazní spolu s nonetem „Pocta Vladimíru Holanovi“ od Marka Kopelenta. Všechny skladby se přitom vztahují ke zmíněnému tématu, a představují tak jedinečný hudební program věnovaný našemu nejběžnějšímu komunikačnímu systému: jazyku.
Koncert podpořili: HAMU, SFK, MKČR, OSA, Nadace Gideona Kleina
Děkujeme!