Monodrama o ženě a jejím postavení v manželství a společnosti za posledních sto let.

Ponor do kulturních stereotypů, pohled na tvář dnešního feminismu, právní a sociální východiska pro ženu, realita manženského života „v dobrém i zlém“. Inspirované knihou Dr. Margity Csabové Čo má vedieť dievča pred vydajom?. Je dnes ve veřejném zájmu skutečné dobro žen? Vědí dnešní ženy, co je pro ně skutečně dobré? Kariéra? Děti? Manželství? Emancipace? Vaření, pečení?  Součást festivalu Venušiny dny 2019.

Představení je ve slovenštině.