Performance se uskuteční ve Studiu Alta – U Českých loděnic 4, Praha

www.altart.cz

Performance Fell, in turn staví do popředí princip gravitace jako jeden z ústředních elementů butó. Michiyasu Furutani přivádí diváky k sérii experimentů, jakými gravitace intuitivně ovlivňuje naše interakce a pozornost k nejbližšímu prostředí. Fell, in turn je možné sledovat jako řetězec souvztažností mezi působením scénických objektů a lidského těla, které svým pohybem odhaluje neoddělitelný vztah mezi přítomnými aktéry. Představení je součástí cyklu Butó v současné performance organizovaného ve spolupráci Venuše ve Švehlovce a Studia ALTA.