Podtitul Identita. Svoboda. Sebevědomí. Vogue. Pojem sebevědomí není pejorativní. Znamená být si hrdě vědom vlastní identity nezávisle na společenských konvencích. Jeden Neobitchejný večer. Vše, co se děje za glitry a umělými řasami, když se kamery nedívají. Dá se identita koupit? Jsou lidé, kteří by ji nikdy neprodali? Bavme se o věcech, „které přeci dávno nejsou tabu.“ Může být můj život stejně awesome jako afektovaná póza Vogue tanečníka? Bitch, I live fortheapplause! Režie: Eliška Soukupová. Představení vzniklo jako koprodukce Venuše ve Švehlovce.