Žijeme v těžkých časech. Pronásledovaní duchy bez spirituality. Putujeme mezi úlomky a našimi stroji. Osamělí, ale nikdy sami. Bohové a duchové s námi mluví, ale my jsme zapomněli jejich jazyk. Temné dny potřebují Obřad. Skupina divadelníků vás zve, abyste se s nimi připojili k Obřadu. Pomocí těl a hlasů, objektů a magie se pokusí spojit s něčím větším než my sami. Mohlo by to být krásné. Mohlo by to být směšné. Pravděpodobně to bude obojí. Zabere to trpělivost a čas. To není začátek. To není konec. I když můžete najít obojí. Toto je Obřad navždy. Obřad, který potřebujeme.

Obřad je vyvrcholením výzkumu Wayna Jordana, který je studentem magisterského studia na Katedře alternativního a loutkového divadla DAMU.

Tvůrčí tým: Wayne Jordan. Tinka Avromová, Emil Rot, Alyssa Dillard, Pietro Ferreri, Riin Maide, Ran Jiao, Sai Psyn

We live in difficult times. Haunted by ghosts but bereft of spirituality
We wander amongst the detritus and our machines. Lonely but never alone. The gods and ghosts speak to us but we have forgotten their language.
Dark days need ceremony
A group of theatre makers invite you to join them in the performance of a ceremony
Using our bodies and voices, objects and magic we will attempt to connect with something greater than ourselves. Something just beyond. It might be beautiful. It might be ridiculous.
It will probably be both. It will take patience and time.
This is not a beginning. This is not an ending. Though you may find both.
This is a ceremony of forever becoming
The ceremony we need. Maybe
This performance is inclusive and can be participatory but it aims to be gentle and kind

Created and performed by:
Wayne Jordan. Tinka Avramova, Emil Rot, Alyssa Dillard, Pietro Ferreri, Riin Maide, Ran Jiao, Sai Psyn, Carolina Arandia, Nitish Jain, Cristina Manuela Romero and others.
The Ceremony is a the culmination of a research by Wayne Jordan who is a Masters student of Directing for Devised and Object Theatre at the Department of Alternative and Puppet
Theatre in DAMU.

The Ceremony is supported by Venuše ve Švehlovce
Premiera: 17/05, Start time: 20.00