Šev mezi budoucností a minulostí.
Šev mezi minulostí a vzpomínkou.
Šev mezi vzpomínkou a snem.
Šev mezi snem a bděním.
Šev mezi bytím a nebytím.

Představení je vhodné pro děti od devíti let, jsou v něm používány stroboskopické efekty.