Statika je v širším slova smyslu teorie rovnováhy libovolných látek – pevných, kapalných nebo plynných. Tato inscenace však pojímá statiku spíše filozoficky, jako variaci vnitřních prožitků, vášní, stavů a jako lidskou cestu k vnitřní harmonii a vyváženosti. V souladu s kvantovou fyzikou nic není statické, stabilní a trvalé, vše se neustále proměňuje. Pouze Duch ve vnitřní jednotě s Prapočátkem je neměnný. English friendly.

Choreografie: Jevgenij Venin
Hudba: Ólafur Arnalds
Divadelní skupina: Těatr Plastičeskij
Obsazení
Ivan Sačkov, Artjom Bogučarskij, Pavel Kosarev, Grigorij Sergejev