Yuka Negoro, japonská umělkyně působící v Asii i Evropě, se ve své masterclass bude soustředit na praxi těla jako hmoty, která je inspirována Tatsumi Hijikatou a vitálním materialismem Jane Bennetové.

Masterclass Yuky Negoro je součástí Série Butoh in contemporary performance, která umožní na půdorysu tří masterclass modelů a tří představení uvedených ve světové premiéře nahlédnout na různé přístupy a chápání butó v performativní a choreografické praxi. Taneční styl Butó se zformoval v Japonsku v 60. letech 20. století. Kombinuje prvky divadelního umění, baletu, moderního tance a japonských tradičních tanců. Trénink butó pěstuje silnou prezenci, fyzickou přesnost a kontrolu, kterou vyžaduje současný tanec, fyzické divadlo i činohra. Projekt společně realizují Venuše ve Švehlovce a Studio ALTA a je podpořen grantem Ministerstva kultury ČR, díky kterému je možné realizovat masterclass v plném rozsahu a za příznivých podmínek pro všechny umělce, kteří mají zájem o rozvoj.