Venuše ve Švehlovce ve spolupráci se Studiem ALTA vyhlašuje sérii masterclass workshopů a představení tří zahraničních umělců, jejichž tvorba vychází z praxe butó. Představovaná série umožní na půdorysu tří masterclass modelů a tří představení uvedených ve světové premiéře nahlédnout na různé přístupy a chápání butó v performativní a choreografické praxi.

Jíme, píšeme, chytáme, dotýkáme se, ťukáme a podáváme si ruce většinou pravou rukou. Je vždy záměrná a aktivní. Zajímalo mě, jak nechat tuto část těla co nejvíce pasivní. Tato práce je mou snahou zacházet s pravou rukou a vnímat ji spíše jako sebeorganizující se hmotu než jako nástroj, který se podřizuje mé vůli, a zkoumat koncept „Přijmout do svého těla myšlenku, že vaše zápěstí není vaše“ zakladatele Butó Tatsumiho Hijikaty. Představení je součástí cyklu Butó v současné performance organizovaného ve spolupráci Venuše ve Švehlovce a Studia ALTA.