🔵 🟢 OPEN CALL Venuše: international festivals / mezinárodní festivaly

15. 01. 2024

For english, please scroll down. 🇬🇧

🇨🇿 Divadlo Venuše ve Švehlovce otevírá své lůno novým mezinárodním uměleckým projektům. Bohyně lásky mezi pražskými kulturními prostory se nachází kousek od náměstí Jiřího z Poděbrad. Disponuje sálem ve stylu art deco, komorní scénou, zkušebnou.

Koho hledáme?
Hledáme mezinárodní divadelní / performativní / video / audio / outdoor/ online / multižánrové projekty v jakékoliv fázi produkce. Máte nápad? Koncept? Už začínáte zkoušet nebo hledáte prostor přímo pro premiéru? Můžete být jednotlivec nebo skupina, jakéhokoliv genderu, národnosti nebo věku. Jediné omezení nabízí tématické zařazení festivalů a jejich témat.

Pro jaké festivaly hledáme inscenační projekty?
Venušiny dny – Festival, který se snaží definovat a posouvat „ženské umění“ (duben/květen 2024)
WILD! – Jediný festival queer divadelního umění v ČR (květen/červen 2024)
Případ pro sociálku – Přehlídka umění se silným sociálním přesahem či účelem na pomezí performance, aktivismu či dokumentu (podzim/zima 2024)
Detailní popis a vypsané kategorie naleznete níže ve formuláři.

Co nabízíme?
Nabízíme prostory, technické vybavení i finanční příspěvek. Váš projekt bude uveden v rámci jednoho ze tří mezinárodních festivalů (Venušiny dny, WILD!, Případ pro sociálku) v průběhu roku 2024.

Deadline
Návrhy prosím zašlete nejpozději do 21. ledna 2024. Tento termín platí pro všechny tři festivaly.

Přihláška musí obsahovat:
– popis projektu (min 1 strana) včetně předpokládaného návrhu rozpočtu
– informace o tvůrčím týmu (max 1 strana)

Předpokládané vyhlášení výsledků: konec ledna 2024.
Projekty budou podpořeny z programu Národního plánu obnovy.

Podrobný popis a možnost nahrát přihlášku naleznete na tomto odkaze: https://forms.gle/KbLLyav4B3vzReJ39

V případě, že budete mít problém s nahráním souborů do formuláře, případně nemáte google účet a formulář nemůžete vyplnit, kontaktujte nás na emailu venuse.ve.svehlovce.pr@gmail.com

🇬🇧

Venuše ve Švehlovce opens her arms for new artistic projects. The Goddess of Love among Prague´s cultural spaces is located in a short distance from Jiřího z Poděbrad Square. It has a hall in art deco style, a chamber stage, a rehearsal room.

Who are we looking for?
We are looking for international artistic theatrical / performative / video / audio / outdoor / online / multi-genre projects at any stage of production. Do you have an idea? The concept? Are you already starting to rehearse or are you looking for a space directly for the premiere? You can be an individual or a group of any gender, nationality or age. The only limitation is given by the purpose of individual festivals or their project categories.

Which festivals are we preparing?
Venušiny dny – A festival that seeks to define and advance „women’s art“ (April/May 2024)
WILD! – The only queer theater arts festival in the Czech Republic (May/June 2024)
Případ pro sociálku – Art show with a strong social impact or purpose on the border between performance, activism or documentary (autumn/winter 2024)
You can find a detailed description and listed categories of the fetivals below in the form.

What do we offer?
We offer premises, technical equipment and a financial contribution. Your project will be presented as part of one of the international festivals in 2024.

Deadline
Please apply your project no later than January 21, 2024. This deadline applies to all three festivals.

The application must contain:
– project description (at least 1 page) including the budget proposal
– information about the creative team (max. 1 page)

Expected announcement of results: end of January 2024.
The projects will be supported from the program of the National Recovery Plan.

A detailed description and the option to upload an application can be found at this link: https://forms.gle/bXnZhuvtRMJYRGXN6

If you have a problem uploading files to the form, or if you do not have a Google account and cannot fill out the form, contact us at venuse.ve.svehlovce.pr@gmail.com

chev