Aktuality

arrow-down

PŘERUŠENÍ FESTIVALU WILD Z DŮVODU TECHNICKÝCH KOMPLIKACÍ

01. 06. 2024

⚠️ Vážené publikum,

je nám to velmi líto, ale z technických důvodů musíme víkendová představení festivalu WILD! DĚJINY NÁSILÍ (Divadlo Ludus, SK) česká premiéra WILD! festival 2024 a PRINC & PRINC (pohádka, Divadlo Polárka) pražská premiéra WILD! festival 2024 přesunout na podzim.

Vstupné vám bude přes Goout vráceno v plné výši a budeme vás co nejdříve informovat o náhradních termínech.

Děkujeme vám za pochopení a zachování přízně

🪐 KOLONIZACE VENUŠE: OPEN CALL pro soubory a projekty 2024 a 2025

17. 04. 2024

Sluj pro současné živé umění VENUŠE VE ŠVEHLOVCE vyhlašuje výzvu pro profesionální umělcké osobnosti a kolektivy, které mají chuť tvořit v prostoru Venuše ve Švehlovce. Hledáme projekty
a subjekty, kterým poskytneme nový domov.

Zatímco se moderní technobaroni 21. století snaží kolonizovat planetu Mars, umění již dekádu proměňuje Venuši. Přidejte se ke kultivaci její atmosféry, která dosahuje 464° Celsia. Bude to hot!

S radostí přivítáme v našich řadách progresivní uměleckou skupinu či autorské osobnosti s těžištěm v performativní činnosti (přesahy do jiných oborů vítány), kteří se budou podílet na programu.

O Venuši ve Švehlovce: již desátým rokem obohacuje kulturní život v Praze, pořádá mezinárodní festivaly Venušiny dny (prezentuje umění žen), Wild! (prezentuje queer umění) a Případ pro sociálku (prezentuje sociální umění), je domovem řady oceňovaných projektů, pravidelně zde uvádí svou produkci Depresivní děti touží po penězích, Beautiful Confusion Collective, BodyVoiceBand a další, prostor je variabilní, zdatně technicky vybavený, skvěle dostupný (pár minut od Jiřího z Poděbrad). Venuše je kreativní multižánrovou platformou pro autorské performativní projekty – od moderní činohry přes dokumentární divadlo, performing lectures, imerzivní inscenace až k současnému tanci.

Přihlásit se můžete v rámci programů:
– ZABYDLI SI VENUŠI (dlouhodobá spolupráce)
Hledáme soubory/umělce pro pravidelnou produkci, Venuše se stane jejich domovem, mohou u nás realizovat více projektů, které budou pevnou součástí pravidelného repertoáru. Nabídka pro ty, kteří chtějí budovat svou tvůrčí identitu a repertoár. Vítáme všechny performativní žánry (činohra, pohyb, tanec, site specific, imerze, impro, stand up, dokumentární a další).
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSe6rKjbw_3…/viewform

– KRÁTKODOBÁ MISE (jednorázová spolupráce) 
Hledáme inscenační projekt, který může být uveden pouze jednou nebo pravidelně reprízován, vítáme všechny performativní žánry (činohra, pohyb, tanec, site specific, imerze, impro, stand up, dokumentární a další).
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSen4SQREGh4bf…/viewform

– PŘESAH DO JINÉ ATMOSFÉRY (mezidruhová spolupráce)
Hledáme přesahy do jiných oblastí umění, sociálních a komunitních událostí, kterým Venuše může nabídnout svou náruč, jako jsou výstava, přednáška, koncert, workshop, módní přehlídka, instalace, swap, komunitní akce a další.
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSf0k252MYu7I3…/viewform

CO VENUŠANSTVU NABÍZÍME:
● zázemí pro fungování souboru, podpora vlastní tvorby
● sál s velkou hrací plochou pro uvádění divadelních a jiných uměleckých produkcí
● dva prostory pro přípravu a zkoušení (sál nebo zkušebna v centru Prahy)
● možnost využití světelné a zvukové techniky
● přednostní zajištění termínů v programu kulturního centra
● pravidelná měsíční propagace
● přátelský kolektiv ostatních souborů a managementu kulturního centra
● možnost uskladnění scény
● možnost prodloužení rezidence na další sezónu

CO BY SE NÁM VE VENUŠI LÍBILO:
● kreativní a alternativní přístup k tvorbě, autorský vklad, inovativní a experimentální tendence v tvorbě vítány
● umělecká kvalita, vyhraněná dramaturgie
● aktivní přístup k provozu kulturního centra
● vlastní produkční tým

CO MUSÍTE UDĚLAT:
Přihlášky zasílejte do 30.4.2024 prostřednictvím jednotlivých formulářů.

Přihláška musí obsahovat 
– popis projektu/ů (rozsah 2-3 strany) včetně návrhu harmonogramu, zdrojů financování
– informace o tvůrčím týmu (název, kontakt, popis, reference)

V případě, že vám nefunguje formulář, zašlete dokumenty na adresu: venuse.ve.svehlovce@gmail.com, do předmětu uveďte heslo OPEN CALL 2024 a název projektu či souboru.
Předpokládané datum druhého kola: polovina května 2024

PROHLÍDKY A KONZULTACE
V případě zájmu Vám po individuální domluvě umožníme prohlídku prostoru či konzultace s naším uměleckým vedením (Jakub Čermák, Barbora Šupová) na venuse.ve.svehlovce@gmail.com, do předmětu uveďte KONZULTACE OPEN CALL.

Venušiny dny 2024

31. 03. 2024

22. – 28. 4. 2024 uvádíme devátý ročník festivalu Venušiny dny. 

Přehlídka od roku 2015 boří stereotypy o tom, co to je „ženské umění“, co ženy zajímá a o čem ženy tvoří. Soustředí na ženské autorské umění, ale je vhodný pro milovníky a milovnice divadla bez ohledu na pohlaví nebo gender.

I v letošním roce festival inicioval vznik nových divadelních a performativních projektů.

Představí se autorky či kolektivy z České republiky, Španělska, Ukrajiny, Spojených států Amerických, Polska a Slovenska.

Umělecké týmy se ve své práci vztahují nejen k ne-zas-tak vzdálené minulosti a tělesnosti, ale i k mystickým rituálům.

22. 4. od 19h
VLASY. Agáta Jarošová (CZ/ES) work-in-progress
BODIES IN PROGRESS. Martina Hajdyla (CZ)
https://fb.me/e/4u9U6PDED
23. 4. EMILY. Divadlo NUDE (SK) česká premiéra
https://fb.me/e/23Jsao2RT
25. 4. PEOPLE OF THE SUN. Mariia&Magdalyna (UA) česká premiéra
https://fb.me/e/1vQsWIL9S
26. 4. A NEŘÍKEJ MI MARUŠKO! Kristýna Štarhová a Pavel Šimák (CZ)
https://fb.me/e/4j1UbMraG
27. 4. od 19h 
RHYTHM OF THE ROLLING HILL. Markéta Fagan (USA) premiéra
VENUSES/ VENUŠE/ ВЕНЕРИ. Kasha Potrohosh. (SK/UA) premiéra
https://fb.me/e/672sO1Qln
28. 4. FOUR MORE. Teatr A Part (PL) česká premiéra
https://fb.me/e/yYzFB1mUw

🔴 Youtube teaser: https://youtu.be/YUUHC7E3NMA

Projekt je podpořen z programů Evropské unie, Národního plánu obnovy, Ministerstva kultury ČR, Hlavního města Prahy a MČ Praha 3

🔵 🟢 OPEN CALL Venuše: international festivals / mezinárodní festivaly

15. 01. 2024

For english, please scroll down. 🇬🇧

🇨🇿 Divadlo Venuše ve Švehlovce otevírá své lůno novým mezinárodním uměleckým projektům. Bohyně lásky mezi pražskými kulturními prostory se nachází kousek od náměstí Jiřího z Poděbrad. Disponuje sálem ve stylu art deco, komorní scénou, zkušebnou.

Koho hledáme?
Hledáme mezinárodní divadelní / performativní / video / audio / outdoor/ online / multižánrové projekty v jakékoliv fázi produkce. Máte nápad? Koncept? Už začínáte zkoušet nebo hledáte prostor přímo pro premiéru? Můžete být jednotlivec nebo skupina, jakéhokoliv genderu, národnosti nebo věku. Jediné omezení nabízí tématické zařazení festivalů a jejich témat.

Pro jaké festivaly hledáme inscenační projekty?
Venušiny dny – Festival, který se snaží definovat a posouvat „ženské umění“ (duben/květen 2024)
WILD! – Jediný festival queer divadelního umění v ČR (květen/červen 2024)
Případ pro sociálku – Přehlídka umění se silným sociálním přesahem či účelem na pomezí performance, aktivismu či dokumentu (podzim/zima 2024)
Detailní popis a vypsané kategorie naleznete níže ve formuláři.

Co nabízíme?
Nabízíme prostory, technické vybavení i finanční příspěvek. Váš projekt bude uveden v rámci jednoho ze tří mezinárodních festivalů (Venušiny dny, WILD!, Případ pro sociálku) v průběhu roku 2024.

Deadline
Návrhy prosím zašlete nejpozději do 21. ledna 2024. Tento termín platí pro všechny tři festivaly.

Přihláška musí obsahovat:
– popis projektu (min 1 strana) včetně předpokládaného návrhu rozpočtu
– informace o tvůrčím týmu (max 1 strana)

Předpokládané vyhlášení výsledků: konec ledna 2024.
Projekty budou podpořeny z programu Národního plánu obnovy.

Podrobný popis a možnost nahrát přihlášku naleznete na tomto odkaze: https://forms.gle/KbLLyav4B3vzReJ39

V případě, že budete mít problém s nahráním souborů do formuláře, případně nemáte google účet a formulář nemůžete vyplnit, kontaktujte nás na emailu venuse.ve.svehlovce.pr@gmail.com

🇬🇧

Venuše ve Švehlovce opens her arms for new artistic projects. The Goddess of Love among Prague´s cultural spaces is located in a short distance from Jiřího z Poděbrad Square. It has a hall in art deco style, a chamber stage, a rehearsal room.

Who are we looking for?
We are looking for international artistic theatrical / performative / video / audio / outdoor / online / multi-genre projects at any stage of production. Do you have an idea? The concept? Are you already starting to rehearse or are you looking for a space directly for the premiere? You can be an individual or a group of any gender, nationality or age. The only limitation is given by the purpose of individual festivals or their project categories.

Which festivals are we preparing?
Venušiny dny – A festival that seeks to define and advance „women’s art“ (April/May 2024)
WILD! – The only queer theater arts festival in the Czech Republic (May/June 2024)
Případ pro sociálku – Art show with a strong social impact or purpose on the border between performance, activism or documentary (autumn/winter 2024)
You can find a detailed description and listed categories of the fetivals below in the form.

What do we offer?
We offer premises, technical equipment and a financial contribution. Your project will be presented as part of one of the international festivals in 2024.

Deadline
Please apply your project no later than January 21, 2024. This deadline applies to all three festivals.

The application must contain:
– project description (at least 1 page) including the budget proposal
– information about the creative team (max. 1 page)

Expected announcement of results: end of January 2024.
The projects will be supported from the program of the National Recovery Plan.

A detailed description and the option to upload an application can be found at this link: https://forms.gle/bXnZhuvtRMJYRGXN6

If you have a problem uploading files to the form, or if you do not have a Google account and cannot fill out the form, contact us at venuse.ve.svehlovce.pr@gmail.com

Festival Případ pro sociálku vol. 9 startuje 27. listopadu

31. 10. 2023

Případ pro sociálku je festival sociálního umění, které není roztomilé, nemusíme se nad ním dojímat, ale musíme ho vidět. Každý jsme nakonec více či méně případ pro sociálku.

Devátý ročník představí inscenace tří souborů, ve kterých tvoří a hrají lidé s hendikepy (Aldente, Změtřes, Dr.amAS), akcentovat bude téma migrace, ale nabídne i safe space a prostor pro sdílení (Rayner, Tobolová). Pozvání přijaly inscenace italsko-britských a srbských umělkyň (LegalAliens, Krsmanović Tasić).

Na závěr festivalu zahraje kapela We Are Domi benefiční koncert k mikulášské sbírce pro děti v sociální tísni. Dětem po skončení festivalu budou nadělovat andělé divadla Co Čumiš.

BENEFIČNÍ VSTUP: Zapojte se do Mikulášské sbírky pro děti v sociální tísni! Přineste mikulášský balíček a vyměňte ho za VIP vstupenku na jakékoliv festivalové představení.

Pozor, na koncert 2.12. se bez mikulášského balíčku nedostanete.

Vstupenky: https://goout.net/cs/pripad-pro-socialku-2023/szovdrw/

Případ pro sociálku vol. 9 – festival sociálního umění (27.11. – 3.12.2023)

27.11. NEVĚSTY (Divadlo Aldente)

28.11. SHAPESHIFTING (LegalAliens Theatre, IT)

30.11. LÉČITEL (Zemětřes-Kociánka) od 19h

30.11. CO JE ZA ORÁČOVEM? (Dr.amAS) od 20h

1.12. DADA (Krsmanović Tasić, SRB)

2.12. NÁVOD NA PŘEŽITÍ: PROJEKCE A DISKUZE (Rayner, Tobolová) od 17h

2.12. WE ARE DOMI (benefiční koncert od 20h)

27.11. – 3.12. MIKULÁŠSKÁ SBÍRKA A NADÍLKA (Co čumiš)

Festival vzniká za podpory Národního plánu obnovy, EU, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury ČR, HM Praha a MČ Praha 3.

Platby kartou na baru zprovozněny!

18. 10. 2023

Čekali jste na to dlouho, my víme. Proto s velkou radostí (a slzičkou v očích) oznamujeme, že na baru je od tohoto týdne možné platit za vaše drinky, pivka a vůbec všechno občerstvení kreditní kartou. Takže příště už před představením nespěchejte do bankomatu, nýbrž naleštěte kreditky.

Venuše se připojuje k otevřenému dopisu na podporu LGBT+ předsedovy vlády České republiky

02. 10. 2023

Připojujeme náš podpis a podporu otevřenému dopisu na podporu LGBT+ předsedovy vlády České republiky.

Vážený pane premiére Fialo,

jako umělečtí šéfové a umělecké šéfky níže uvedených divadel Vás tímto vyzýváme, abyste se Vy a Vámi vedená vláda jednoznačně zasadili o přijetí manželství pro všechny a odstranili tak dosavadní diskriminaci LGBT+ lidí v České republice. Naše umělecké soubory mají ve svých řadách velké množství osob identifikujících se právě jako LGBT+. I bez pohledu každodenně upřeného na obrovskou práci, kterou pro kulturu a kulturnost ve všech regionech České republiky naši LGBT+ kolegové a kolegyně odvádějí, považujeme jejich diskriminaci za neobhajitelný a neudržitelný anachronismus.

Připadá nám naprosto přirozené, aby naši LGBT+ kolegové a kolegyně, mající ve vztahu ke státu tytéž povinnosti, požívali v České republice také stejných práv. Hlasování o rovných sňatcích zároveň vnímáme jako rozhodování o hodnotové orientaci naší společnosti. Toužíme žít a tvořit ve společnosti kulturní, svobodné a spravedlivé. A jsme si jistí, že přijetí zákona o rovných sňatcích je nezbytným krokem na cestě k ní. Vzhledem k panující společenské shodě – přesvědčivě se zrcadlící v průzkumech veřejného mínění – věříme, že k tomuto kroku nadešel čas. Přejeme Vám a vaší vládě dostatek odhodlání a odvahy jej nyní ve prospěch občanů a občanek České republiky učinit!

Jiří Okoš

Ředitel Venuše ve Švehlovce

Jakub Čermák

Umělecký šéf Venuše ve Švehlovce

Pražský festival WILD! 2023 nabízí to nejlepší z queer divadla

01. 05. 2023

Čerstvý držitel Českého lva ve hře, která se v ČR 101 let nehrála: Pražský festival WILD! 2023 nabízí to nejlepší z queer divadla

WILD! festival 2023, třetí ročník přehlídky divadelního umění, která se jako jediná v České republice soustředí na queer & LGBT+ témata, začíná 30. května v okouzlujícím rondokubistickém sále pražského divadla Venuše ve Švehlovce. V šesti večerech představí výrazné počiny z oblasti queer umění jak z domova, tak ze zahraničí, a to včetně premiér vytvořených přímo pro tento festival.

Přehlídka Wild začíná 30. května v rondokubistickém sále pražského divadla Venuše ve Švehlovce. Kromě zahraničních hostů (Velká Británie, Slovensko), nabídne i premiéry šité přímo na míru festivalu či fotografickou pop-up fotografickou výstavu. Letošní ročník, ve kterém se mísí historické sondy do života slavných LGBT+ osob se silným důrazem na hudbu, potěší všechny náročné milovníky umění. V roli krále Edvarda II. se ve stejnojmenné premiéře představí Michal Kern, čerstvý držitel Českého lva. 

KOMPLETNÍ PROGRAM NAJDETE ZDE

Divadelní přehlídku pořádá kulturní sluj Venuše ve Švehlovce, akce zaplňuje mezeru v místním kulturním prostředí, kdy snoubí společenskou angažovanost s vysokými uměleckými nároky. Festival nese provokativní název Wild! jako výraz nespoutaného uměleckého výrazu, kterým queer umělecká komunita obohacuje kulturní svět. Zároveň je připomínkou historické osobnosti Oscara Wilda, dandyho a literáta, který byl za svou homosexualitu odsouzen a tento proces mu prakticky zničil život.

Projekt je podpořen z programů Evropské Unie, Národního plánu obnovy, Ministerstva kultury ČR, Hlavního města Prahy a MČ Praha 3. Děkujeme!

Venušiny dny 2023 přicházejí! 🧚‍♀️

01. 03. 2023

Mezinárodní divadelní festival ženských autorek uvádí premiéry, činohru, performance a tanec. Pražské divadlo Venuše ve Švehlovce pořádá 27.4.-1.5. osmý ročník festivalu Venušiny dny. Přehlídka s podtitulem fatální feminní festival, se soustředí na ženské autorské umění, ale je vhodná pro milovníky a milovnice divadla bez ohledu na pohlaví nebo gender.

Festival, který se snaží bourat představy o „ženském umění“ v letošním roce inicioval vznik několika nových divadelních a performativních projektů, včetně jednoho mezinárodního. Představí se tak ženské autorky i nebinární autorstvo či smíšené kolektivy z České republiky, Velké Británie, Francie, Portugalska a Slovenska.

„Venušiny dny v roce 2023 nabídnou nejspíše nejvíce premiér za celých osm let, co je pořádáme. Premiéra proběhne každý večer, ať už se týká úplných novinek, nebo mápřízvisko česká či pražská,“ přibližuje ředitelka přehlídky Barbora Šupová. „Letos jsme se mimo jiné zaměřili také na témata stárnutí. Hned první večer se představí soubor, který tvoří profesionální herečky ve „zlatých letech, své zastoupení na přehlídce bude mít ale i generace Z,“ slibuje Šupová.

Úvodní večer patří novince z produkce Venuše ve Švehlovce, činoherní inscenace Myši Natálie Mooshabrové (dle předlohy Ladislava Fuchse) láká na hororovou futuretro grotesku ze života staré paní. V premiéře se objeví i samotný soubor Tetrabiblos, pod vedením Jiřího Ratajíka (Depresivní děti touží po penězích) a Marie Novákové (Tygr v tísni). Celý festival čerstvá novinka i uzavře. Mezinárodní premiéra projektu To město nikdy neuvidíte: Elegie vznikla v produkci Venuše ve Švehlovce pod hlavičkou souboru Beautiful Confusion Collective, který se zaměřuje na inovativní syntézy pohybu a činohry. Becka McFadden a Sílvia Almeida zvou na multismyslovou, osobní a poetickou cestu za způsoby, jakými naše těla hromadí a vyjadřují paměť prostoru.

Projekt je podpořen z programů Evropské Unie, Národního plánu obnovy, Ministerstva kultury ČR, Hlavního města Prahy a MČ Praha 3. Děkujeme!

OPEN CALL international art projects – queer festival WILD! 2023 Praha

02. 02. 2023

Venuše ve Švehlovce hledá novou známost pro letošní LGBT+ festival… můžeš jí být ty? Bohyně lásky mezi pražskými kulturními prostory se nachází kousek od náměstí Jiřího z Poděbrad. Disponuje sálem ve stylu art deco, komorní scénou, zkušebnou.

Wild! 2023 – jediný festival queer divadla v Česku: Festival má za cíl divákům zprostředkovat výrazné počiny na poli queer divadla jak z českých zemí, tak ze zahraničí.

Koho hledáme? – Hledáme divadelní / performativní / video / audio / outdoor/ online / multižánrový projekt v jakékoliv fázi produkce. Máte nápad? Koncept? Už začínáte zkoušet nebo hledáte prostor přímo pro premiéru? Můžete být jednotlivec nebo skupina, jakéhokoliv genderu, národnosti nebo věku.

Jaká jsou témata? – Pro nový ročník queer festivalu hledáme projekty ve dvou kategoriích:

A) VOLNÉ TÉMA – inovativní projekt na silné queer téma, týká se nebo zajímá queer komunitu | B) GEORGE SAND – projekt, který se inspiruje životem, dílem či jakýmkoli aspektem tvorby či života George Sand

Co nabízíme? – Nabízíme prostory, technické vybavení i finanční příspěvek. Váš projekt bude uveden v rámci festivalu WILD! 2023 na přelomu května a června 2023.

Deadline – Návrhy prosím zašlete nejpozději do 28. února 2023 na emailovou adresu venuse.ve.svehlovce@gmail.com , do předmětu e-mailu uveďte WILD + NÁZEV PROJEKTU. Přihláška musí obsahovat: A) popis projektu (max 2 strany) | B) informace o tvůrčím týmu (max 1 strana)

chev