O nás

arrow-down

O nás

Historie Venuše se začala psát na podzim roku 2014. Prostor Venuše v té době ani zdaleka nepřipomínal dnešní stav po stránce funkční nebo estetické. Prostor objevili členové spolku Depresivní děti touží po penězích a uskutečnili zde první divadelní projekt. Za pomoci přátel, sympatizantů a umělců jsme následně během pouhých 5 let vytvořili profesionální, živou, diváky i tvůrci žádanou, uměleckou planetu s tvůrčí atmosférou a nesmírně zajímavým, různorodým uměleckým životem. Žižkovská planeta Venuše se stala domovem několika souborů, stálým útočiště řady projektů a iniciátorem atraktivních kulturních událostí. Venuše je sluj pro současné živé umění, s akcentem na autorské principy v tvorbě, společenskou odpovědnost a aktuálnost, potřebou zkoušet nové formy a přístupy. Těžiště naší činnosti spočívá v alternativní divadelní oblasti, jsou zde ale zastoupeny i projekty dalších druhů umění.

Základním dramaturgickým gestem je výběr stálých spolupracujících souborů a koprodukční / iniciační činnost v rámci vlastních eventů.

Další části programu jsou tvořeny jednorázovými či pravidelnými hostováními, kdy z naší strany akcentujeme inovativní, hledačské přístupy a skupiny se silnou společenskou výpovědí nebo výraznou formální novátorskou stránkou. Pořádáme vlastní eventy – festivaly Případ pro sociálku, Venušiny dny, queer festival WILD!. Snažíme se tak umožnit vznik projektů, jejichž témata nám přijdou společensky důležitá a v českém kulturním proudu mnohdy opomíjená.

Společná dramaturgická a produkční snaha a píle vyústila například v ocenění Cenou české divadelní DNA v kategorii mimořádný počin na poli nového divadla v roce 2018. Venuše ve Švehlovce si klade za cíl uspět jak na poli výsostně uměleckém, tak jako moderní živé kulturní centrum v širším slova
smyslu – místo setkávání, sdílení myšlenek a debat, lidské pospolitosti a komunity.

Představení týmu

team member pic

Jiří Okoš

ekonomický císař

Jiří svou hlavní profesní dráhu – mezi IT a ekonomií – zahájil studiem na ČVUT a VŠE, přesto s lehkostí boří mýty o ajťácích. Založil úspěšnou mezinárodní firmu, díky které mohl před několika lety začít podporovat umění. Zapojil se nejdříve jako producent do divadelního spolku SpoluHra a od roku 2020 už definitivně propadl divadlu – působí jako předseda rady spolku Zákulisí z.s., který spravuje umělecký prostor Venuše ve Švehlovce.

team member pic

Jakub Čermák

umělecký mág

Vedoucí projektu, režisér, dramaturg, organizátor a člen skupiny Depresivní děti touží po penězích. Jako kulturní manažer pracoval pro o.s. Nová síť (projekt podpořený programem Culture – D.N.A.), absolvent stipendia Robert Bosch Stiftung: Kulturmanger aus Mittel- und 13 Osteuropa, roční pobyt v německém FFT Düsseldorf, kde organizoval mj. rezidenční program pro umělce z ČR, Srbska a Lotyšska Donwlonad and Update. V Zákulisí z.s. figuruje od počátku jeho mise. V roce 2020 převzal cenu Česká divadelní DNA za mimořádný počin na poli nového divadla.

team member pic

Barbora Šupová

bohyně festivalů

Dlouholetá členka spolku Zákulisí a Depresivních dětí. Performerka, herečka, dramaturgyně, studentka doktorského programu autorské tvorby na DAMU (? update). Věnuje se sociálně participativním projektům s ženami bez domova v divadelním spolku CO ČUMIŠ. Spolupracuje s různými subjekty, ale doma je ve Venuši, kde se zabývá především dramaturgií a organizaci festivalů Případ pro sociálku a Venušiny dny.

team member pic

Filip Morštadt

plukovník produkce

Ve Venuši začal působit během studia Vysoké školy ekonomické v Praze, kde se zaměřoval na přípravu a organizaci kulturních studentských (zejména hudebních) eventů. Dnes obstarává a komunikuje veřejné financování neziskových subjektů a jejich marketing. Působí mimo jiné v divadelním spolku Zákulisí, z.s. spravující divadelní sluj Venuši ve Švehlovce.

team member pic

Alena Julie Novotná

meme lady

Narodila se ve stejném období jako World Wide Web, což je průhledný oslí můstek pro její specializaci ve Venuši. Stará se o sociální sítě, propagaci a komunikaci, tvorbu online obsahu. V divadle má srdce, ale doma je na internetech, kde dlouhodobě spravuje několik facebookových stránek a skupin. Mezi tyto nedávno přibyly i Depresivní děti, ve kterých působí jako členka souboru od roku 2012. Podílí se ale i na různých autorských projektech.

team member pic

Zbyšek Říha

impresário provozu

Během školních let začal nahlížet do zákulisí umělecké produkce a z lokálních koncertů se dostal až k produkci významných kulturních akcí, jako jsou Žižkovská Noc či festival Metronome. V divadelních kruzích spolupracoval kromě Venuše např. s Národním divadlem.

team member pic

Filip Obermajer

král jevištní technicky

Spravuje a zajišťuje divadelní techniku Venuše. Nesnažte se skládat kabely, protože to děláte špatně. Filip ví přesně kde co je a jak má být, ve Venuši spolupracuje hlavně se soubory Depresivní děti touží po penězích a Lachende Bestien. Je také první volba pro všechny nově vznikající projekty například v rámci festivalové produkce.

Kmenové soubory

Akolektiv Helmut

Pětičlenné uskupení jehož společná práce osciluje na pomezí autorské tragédie a mysteriózní šarády. Vyznačuje se smyslem pro podivno, nespoutaným humorem a delikátně vylouhovaným nevkusem. Členstvo týmu: Hynek Tajovský, Tomáš Blatný, Oskar Helcel, Adam Kratochvíl, Eliška Raiterová.
Ceny divadelní kritiky 2020 Talent roku (Nominace)

Beautiful Confusion Collective

Živá vystoupení jsou pro tento mezinárodní kolektiv příležitost pro nové prožití času, zpomalení. Zaměřuje se na naléhavé otázky spojené s jednotlivcem i strukturou, zajímá se o identitu, queer témata a osobní prožitky. Ve své produkci využívá taneční, divadelní, fotografické a zvukové umění, které prezentuje také v multidisciplinárních instalacích či v digitálním umění. S humorem a lidskostí otevírá prostor pro diváky a jejich introspektivní dialogy.

BodyVoiceBand

Pražský divadelní soubor fungující od roku 2013. Dramaturgie souboru spojuje divadlo s textem, živou hudbou a pohybem. I samotný název odkazuje ke kombinaci těla, hlasu a společného způsobu práce, který je pro tento soubor určující. Vychází z propojení hudebních a dramatických prvků a usiluje o neustálé učení se nového.

CO ČUMIŠ

Divadelní spolek od roku 2016 kontinuálně působí v Praze na poli dokumentárního a sociálního divadla. Tvorba vychází z propojení profesionálních umělkyň (režisérka Zuzana Burianová, dramaturgyně Barbora Šupová, výtvarnice Radka Josková) se ženami, které se ocitly v sociální tísni a mají zkušenosti s životem bez domova. Inscenace a akce upozorňují na sociální problémy nízkopříjmových skupin a podávají o nich svědectví co nejširšímu spektru veřejnosti. Partnerem spolku je nezisková organizace Jako doma.

Depresivní děti touží po penězích

Nezávislé umělecké těleso od roku 2004 realizuje řadu kulturních projektů, převážně divadelních cyklů v netradičních prostorech. Jeho úkolem je oživovat nezvyklá prostředí uměním, reagovat na současná společenská témata, vnášet silné interpretační přístupy, propagovat a vytvářet progresivní současné umění různých žánrů a druhů (divadlo, literatura, video, film, výtvarné umění), obohacovat kulturní život v republice, ve městě i na venkově.

Cena Divadelních novin (nominace 2018, 2019), Alternativní divadlo 2022 (vítěz, Happy End v hotelu Chateau Switzerland)
Druhé místo na soutěžním festivalu OFFenzíva v Ostravě (2019)
Česká divadelní DNA za mimořádný počin na poli nového divadla (2020) pro režiséra Jakuba Čermáka

Ufftenživot

Soubor Ufftenživot (Tvůrci Sára Arnstein, Jiří Šimek, jevištní mistr Štěpán Hejzlar a od roku 2020 producentka Tereza Tomášová) se na současné nezávislé divadelní scéně pohybuje od roku 2013. Vytváří ojedinělé projekty na pomezí fyzického divadla, performance, slampoetry a loutek. Jejich inscenace jsou pravidelně uváděny na významných pražských, regionálních i zahraničních scénách a mezinárodních festivalech.

 

2017
Anketa serveru iDivadlo
Nejlepší alternativní inscenace roku KEEP CALM (Nominace)
Nejlepší ženský herecký výkon KEEP CALM Sára Arnsteinová
2020
Česká divadelní DNA Výjimečný počin na poli nového divadla (Nominace)

chev