Venuše se připojuje k otevřenému dopisu na podporu LGBT+ předsedovy vlády České republiky

02. 10. 2023

Připojujeme náš podpis a podporu otevřenému dopisu na podporu LGBT+ předsedovy vlády České republiky.

Vážený pane premiére Fialo,

jako umělečtí šéfové a umělecké šéfky níže uvedených divadel Vás tímto vyzýváme, abyste se Vy a Vámi vedená vláda jednoznačně zasadili o přijetí manželství pro všechny a odstranili tak dosavadní diskriminaci LGBT+ lidí v České republice. Naše umělecké soubory mají ve svých řadách velké množství osob identifikujících se právě jako LGBT+. I bez pohledu každodenně upřeného na obrovskou práci, kterou pro kulturu a kulturnost ve všech regionech České republiky naši LGBT+ kolegové a kolegyně odvádějí, považujeme jejich diskriminaci za neobhajitelný a neudržitelný anachronismus.

Připadá nám naprosto přirozené, aby naši LGBT+ kolegové a kolegyně, mající ve vztahu ke státu tytéž povinnosti, požívali v České republice také stejných práv. Hlasování o rovných sňatcích zároveň vnímáme jako rozhodování o hodnotové orientaci naší společnosti. Toužíme žít a tvořit ve společnosti kulturní, svobodné a spravedlivé. A jsme si jistí, že přijetí zákona o rovných sňatcích je nezbytným krokem na cestě k ní. Vzhledem k panující společenské shodě – přesvědčivě se zrcadlící v průzkumech veřejného mínění – věříme, že k tomuto kroku nadešel čas. Přejeme Vám a vaší vládě dostatek odhodlání a odvahy jej nyní ve prospěch občanů a občanek České republiky učinit!

Jiří Okoš

Ředitel Venuše ve Švehlovce

Jakub Čermák

Umělecký šéf Venuše ve Švehlovce

chev