L. Janáček, B. Martinů trochu jinak

L. Janáček, B. Martinů trochu jinak

Kromě dnes již věhlasného vánočního pořadu Vánoce s Choreou, který je každoročně souborem pořádán a těší se velké divácké oblibě, zůstává trvalým cílem souboru vytvářet pro své diváky nové programy.
V rámci koncertu ve Venuši ve Švehlovce mají diváci možnost se zaposlouchat do pořadu, který vznikl za podpory Státního fondu kultury České republiky a také Městské části Praha 3.
Jde o svébytnou instrumentaci díla Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů, které není doslovnou interpretací, ale jejím aranžmá.
Jedná se o úpravu lidových písní a textů, jak je viděli L. Janáček a B. Martinů, do podoby tradičního souborového obsazení.
Přínos tohoto projektu vidí členové souboru v šíření odkazu světově uznávaných skladatelů jakými bezpochyby Leoš Janáček a Bohuslav Martinů byli. Formou, kterou se Chorea snaží pootevřít cestu k jejich dědictví. Ale nejde jen o edukaci mladého publika a obeznámení široké veřejnosti s melodiemi, které by neměly být opomíjeny. Písňový večer je doplněn o úpravy některých českých lidových písní v konfrontaci s úpravami melodií a textů z destinací dalo by se říct až exotických.
Pořad Chorea Bohemica zařadila do svého stálého repertoáru.
Koncert vzniká za podpory MČ Praha 3

Hrají

Chorea Bohemica

Stopáž

65 min.

Foto
chev
chev