Léčitel [FESTIVAL]

Léčitel [FESTIVAL]

Léčitel [FESTIVAL]

Léčitel [FESTIVAL]

chev-left
chev-right

Léčitel [FESTIVAL]

Self-made man. Samouk a samotář. Má jediného přítele, ale o to je mu bližší. Až jednou bude mít dost peněz na to, aby si mohl dovolit kupovat levné nářadí a psy bez PP, bude vědět, že uspěl.
🟩
Představení je součástí Případ pro sociálku vol. 9 – festivalu sociálního umění 2023: https://fb.me/e/3096pydVb
BENEFIČNÍ VSTUP: Zapojte se do Mikulášské sbírky pro děti v sociální tísni! Přineste mikulášský balíček a vyměňte ho za VIP vstupenku na jakékoliv festivalové představení.
🟩
Zemětřes z Kociánky Brno. Posláním Centra Kociánka je, prostřednictvím moderního pojetí odborných sociálních a zdravotních služeb, pokračovat v tradici ucelené rehabilitace dětí i dospělých se zdravotním postižením – v jejich podpoře ve vzdělávání a zapojení do společnosti. Jejich poslání naplňují prostřednictvím sociálních služeb: domovy pro osoby se zdravotním postižením, denní stacionáře, týdenní stacionáře, odlehčovací služby, sociálně terapeutické dílny, chráněné bydlení. Autorská inscenace Léčitel vznikla v rámci činnosti Dramatické dílny. V rámci volnočasových aktivit do této dílny dochází děti a dospělí, kteří využívají některou z dalších služeb Kociánky.
🟩
Případ pro sociálku vol. 9 – festival sociálního umění
27.11. – 3.12.2023
🟩
Festival vzniká za podpory Národního plánu obnovy, EU, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury ČR, HM Praha a MČ Praha 3.

Hrají

Ondřej Hybký
Natálie Huttová
David Preissner
Eva Švestková
Vojtěch Hercík
Jakub Zahálka

Tvůrčí tým

Režie: David Tchelidze
Iveta Kocifajová

Foto
Foto
Foto
Foto
chev
chev