NÁVOD NA PŘEŽITÍ: PROJEKCE A DISKUZE [FESTIVAL]

NÁVOD NA PŘEŽITÍ: PROJEKCE A DISKUZE [FESTIVAL]

chev-left
chev-right

NÁVOD NA PŘEŽITÍ: PROJEKCE A DISKUZE [FESTIVAL]

Návod na přežití byla participativní platforma určená pro lidi s rozmanitými zkušenostmi, ale stejným zájmem: mít v těžkých životních situacích možnost najít podporu a také společně vytvářet alternativní podpůrné sítě pro ostatní.
Jednalo se o prostor setkání přeživších sexualizovaného násilí, přeživších psychiatrické hospitalizace, romských žen, lidí se zkušeností se závislostí, LGBTQ+ aktivistů a dalších aktivistů, kteří se potýkají s různými formami útlaku. Skrze výměnu potřeb, frustrací a pracovních metod skupina zkoumala autonomní modely vzájemné podpory, vedené tzv. experty na základě zkušenosti.
První veřejný výstup projektu proběhl formou společného čtení. Každá / ý účastnice / účastník této performance nabízí část sebe. Každý / á přišel / přišla přečíst text, který považuje za důležitý pro vlastní postoje. Někdo jej napsal svými slovy, někdo si vypůjčil slova jiných. Všichni jsou tu, aby přeměnili mlčení v kolektivní akci.
Po projekci videozáznamu z performance proběhne diskuze s Almou Lily Rayner (iniciátorkou projektu) a Andreou Tobolovou (zakladatelkou svépomocné skupiny Adriana pro přeživší sexualizovaného násilí).
Praktické informace:
vstup zdarma
kapacita diskuze je omezená, zájemci se mohou posílat registrace na email: venuse.ve.svehlovce@gmail.com
diskuze bude probíhat v českém jazyce
Projekt byl realizován s podporou Společnosti Jindřicha Chalupeckého.
🟩
Představení je součástí Případ pro sociálku vol. 9 – festivalu sociálního umění 2023: https://fb.me/e/3096pydVb
BENEFIČNÍ VSTUP: Zapojte se do Mikulášské sbírky pro děti v sociální tísni! Přineste mikulášský balíček a vyměňte ho za VIP vstupenku na jakékoliv festivalové představení.
🟩
Případ pro sociálku vol. 9 – festival sociálního umění (27.11. – 3.12.2023)
Festival vzniká za podpory Národního plánu obnovy, EU, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury ČR, HM Praha a MČ Praha 3.

Hrají

Účastnice a účastníci:
Alma Lily Rayner (čte Audre Lorde)
Mirka Slívová, Zuzana Fialová
Martin Novák (čte Donnarda White)
Alex Sihelská, Andrea Tobolová
Radek Šabacký (čte Bell Hooks)
Alex Vonsík, Elena Gorolová
Tess (čte Václava Hraběte)
Bára Vidomská (čte Anastázii Klemensovou)
Ladislav Fabian, Magdalena Šipka
Jakub Černý (čte Johna Donne)

Tvůrčí tým

Kamera: Michal Blecha
Ivan Svoboda
Zvuk: Jakub Černý
Překlad do češtiny: Olga Pek
Martin Novák
Překlad do angličtiny:
Františka Schormová
Veronika Pehe

Foto
Foto
chev
chev