Beautiful Confusion Collective (CZ/GB) Barokní procházky / Baroque Walks (CZ/EN)

Beautiful Confusion Collective (CZ/GB) Barokní procházky / Baroque Walks (CZ/EN)

chev-left
chev-right

Beautiful Confusion Collective (CZ/GB) Barokní procházky / Baroque Walks (CZ/EN)

English description below.

Přesto se zdá, že nejrozumnějším východiskem [campu] je konec sedmnáctého a začátek osmnáctého století, a to díky výjimečnému cítění tohoto období pro umělost, pro povrch, pro symetrii; díky jeji zálibě v pitoresknosti a dojemnosti, díky elegantím konvencím pro reprezentaci chvilkových pocitů a naprosté přítomnosti charakteru – tj. epigramu a rýmovanému kupletu (ve slovech), tirádě (v gestech a v hudbě). Konec sedmnáctého a začátek osmnáctého století je velkou epochou campu.” – Susan Sontag, Poznámky o fenoménu camp

V projektu Barokní procházky se kolektiv Beautiful Confusion na barokní estetiku dívá queer optikou. Zejména v České republice je baroko všudypřítomné. Často jsme jím doslova obklopeni skrze každodenní události. Baroko se skrývá na očích a stačí ho jen trochu povzbudit, aby odhalilo své camp rozkoše. Tedy pokud se dokážete přenést přes všechny náboženské odkazy. A cherubíny.. Co je to vlastně s těmi cherubíny?

Becka McFadden a Daniel Somerville, tým, který stojí za inscenací Black Dress, nabízejí hravou a pronikavou procházku barokem. Vycházejí ze svých komplementárních pohybových postupů a společného slovníku butó. Buďte zváni na procházku s barokní hudbou, architekturou, sochařstvím, malířstvím a krajinou v plném rozkvětu. S ohledem na dobovou gender divadelní hru – ztělesněnou postavami, jako jsou kastráti nebo mužští interpreti ženských rolí – si znovu představují barokní operní dům jako nebinární hřiště plné nadživotních osobností, bujarých dekorací, queer patosu, tragi-campu a zdravé dávky euforie.

Vydejte se na Barokní procházky v současném provedení a společně s Beautiful Confusion se zamyslete nad trvalým odkazem jednoho z našich kulturních camp momentů.

Koprodukce: Venuše ve Švehlovce
Partneři projektu: SE.S.TA. Centre for Choreographic Development, Worcester Theatres
Barokní procházky vznikají za podpory Magistrátu hlavního města Prahy a Státního fondu kultury ČR.

Baroque Walks

“The soundest [starting point for Camp] seems to be the late 17th and early 18th century, because of that period’s extraordinary feeling for artifice, for surface, for symmetry; its taste for the picturesque and the thrilling, its elegant conventions for representing instant feeling and the total presence of character – the epigram and the rhymed couplet (in words), the flourish (in gesture and in music). The late 17th and early 18th century is the great period of Camp.” – Sun Sontag, Notes on Camp

In Baroque Walks, Beautiful Confusion turns a queer lens on Baroque aesthetics. Particularly in the Czech Republic, the Baroque is everywhere. Often, we are literally surrounded by it as we walk through the events of our everyday lives. Hiding in plain sight, the Baroque only needs a little encouragement to reveal its camp delights. That is if you can get through all the religious references. And the cherubs. Just what is up with the cherubs anyway?

Becka McFadden and Daniel Somerville – the team behind Black Dress – offer a playful and penetrating walk through the Baroque. Drawing on their complementary movement practices and shared butoh vocabulary, they invite you on a flourish-filled stroll through Baroque music, architecture, sculpture, painting and landscape. Embracing the theatrical gender play of the period – epitomised by figures like the castrati or male actors of women’s roles – they reimagine the Baroque opera house as a nonbinary playground full of larger-than-life personalities, exuberant decoration, queer pathos, the tragi-camp and a healthy dose of euphoria. 

Take some Baroque Walks in contemporary performance and reflect with Beautiful Confusion on the lasting legacy of one of our campest cultural moments.

Co-production: Venuše ve Švehlovce
Project partners: SE.S.TA. Centre for Choreographic Development, Worcester Theatres
Baroque Walks is created with support from the City of Prague and the State Fund for Culture of the Czech Republic. 

Hrají

Becka McFadden
Daniel Somerville

Stopáž

60-75 min

Tvůrčí tým

Koncept, účinkují:
Becka McFadden
Daniel Somerville
Dramaturgie, choreografie:
Becka McFadden,
Daniel Somerville Kostýmy: Vojtěch Hanyš
Technická spolupráce: Filip Obermajer
Překlad: Eva Ullrichová
Produkce: Kateřina Kubíková, Anna Kuřátková

arrow

Nejbližší představení

Středa

29.05.2024

20:00

Beautiful Confusion Collective (CZ/GB) Barokní procházky / Baroque Walks (CZ/EN)

Foto
Foto
chev
chev