Bodies in Progress 23

Bodies in Progress 23

chev-left
chev-right

Bodies in Progress 23

„Jakmile si žena uvědomí početí, přestává být jednotlivcem, nýbrž obývanou množinou.“ 

Joan Raphael-Leff

Každý pohyb zrcadlí dialog mezi někým a něčím, co teprve přijde a zároveň loučením s někým, kým jsme byli. Komplexní dynamika drzých i citlivých interakcí ve sdíleném prostoru, který obývají současně minulost i budoucnost.

Jaký vliv má na ženu zkušenost sdílené existence?
A jak se jí obývá tělo v průběhu tohoto procesu?

Všichni jsme začali život v těle jiné lidské bytosti – ponořeni do systémové výměny, absorbující živiny z těla matky stejně jako hormonální deriváty emocí a zároveň vylučující náš biologický odpad skrze její tělesné otvory. Slovy psychoanalytičky Joan Raphael-Leff tahle základní zkušenost interkorporality, kde „já“ a „cizí“ existují v propojení, otevírá prostor pro hlubokou reflexi toho, jak naše první propojení ovlivňují celý náš život.

Bodies in Progress se bude uvádět exkluzivně pouze v období duben až červenec 2024, tedy mezi 22. a 38. týdnem těhotenství Martiny Hajdyla Lacové. Každé uvedení je tedy neopakovatelnou událostí.

Martina Hajdyla Lacová je slovenská tanečnice, choreografka a pedagožka žijící v Praze. Absolvovala Konzervatórium J. L. Bellu v Banskej Bystrici a magisterské studium pedagogiky tance na pražské HAMU, na které aktuálně studuje doktorský program. Je zakládající členkou a uměleckou ředitelkou nezávislé taneční platformy ME-SA. V roce 2015 získala cenu Tanečnice roku za svůj výkon v inscenaci SuperNaturals, v roce 2023 cenu Českých center za výkon v představení SOFT SPOT. Za výkon v sólovém představení L / One of the Seven byla nominovaná na Cenu Thálie 2016. Martina ve své tvorbě využívá tanec jako koncept, jako součást komunikace a interakce, jako přirozený pohyb lidských těl.

Projekt je realizován s finanční podporou hl. m. Prahy a MKČR.

Partneři projektu: Studio Alta, Venuše ve Švehlovce

Hrají

Martina Hajdyla Lacová

Tvůrčí tým

Koncept, choreografie a interpretace:
Martina Hajdyla Lacová
Dramaturgická spolupráce: Maja Hriešik
Režijní spolupráce: Jiří Hajdyla
Pohybová spolupráce: Lucia Kašiarová
Realizace kostýmu: Martina Stieglerová
Hudba: Alexandra Cihanská Machová
Kostým: Natálie Rajnišová
Produkce: Eva Roškaňuková
Fotografie: Veronika Čechmánková
Sociální sítě: Alice Krajčírová
Produkce: Eva Roškaňuková
Producent: ME-SA / Jiří Hajdyla

Foto
Foto
chev
chev